Reference

Mezi naše zákazníky patří jak živnostníci, tak malé či střední podniky s velmi různorodými předměty podnikání. Programy jsou využívány také příspěvkovými organizacemi, jako jsou sociální služby, školy, knihovny. Důležitou skupinu uživatelů programu tvoří i daňoví poradci a auditoři, jejichž činností je tak neustále prověřována legislativní správnost programu. Přízně všech uživatelů ENTRY si velmi ceníme a pro ilustraci přinášíme, v následující tabulce, přehled několika z nich.

Oborové řešení pro lisovny plastů

Pokud ještě stále plánujete výrobu na papíře, či v tabulkovém procesoru, nebo pokud Váš systém není plně propojen s Vaším ERP, dovolujeme si Vám nabídnout ucelené řešení určené pro lisovny plastů. To Vám umožní řídit a sledovat kompletní životní cyklus Vaší výroby. Od definice výrobních norem a parametrů, přes plánování a sledování průběhu výroby, až po expedici.

Přehled základních funkcionalit pro lisovny plastů:

 • definice parametrů technologie – materiálová norma, výrobní parametry
 • EDI komunikace se zákazníkem – příjem a zpracování odvolávek, odesílání avíza o dodávce, příjem a zpracování avíza o odběru, selfbilling
 • výpočet nákupního, spotřebního a výrobního plánu
 • skladování materiálu podle šarží
 • výrobní dokumentace – balení a štítky (VDA, GTL), dodávkový plán materiálu pro stroje, denní směnový plán
 • operativní řízení průběhu výroby – grafický přehled výroby, přerušování zakázek, přesun na alternativní stroje, odvádění výroby
 • evidence a analýza výrobních neshod
 • podpora konsignačních skladů
 • sledování umístění výrobků na skladě
 • sběr dat pomocí čárových kódů ve výrobě, skladovém hospodářství a expedici – odvádění výroby, příjem na sklad, převod, prodej, apod.
 • vyhodnocení výroby – přehledy vytížení lisů, porovnání normovaného a skutečného výdeje materiálu, přehledy neshodných dílů

Přínosy systému

Každý uživatel spatřuje přínos systému v něčem jiném, nicméně nejčastěji Vám jeho zavedení přinese optimalizaci vytížení strojů a skladových zásob, minimalizaci chybovosti skladových procesů, efektivnější komunikaci se zákazníkem a využití lidských zdrojů, či zlepšení dodržování dodacích lhůt.

Implementace systému

Dokonalá implementace systému je pro nás prioritou.
Snažíme se ale zároveň o individuální přístup ke každému
zákazníkovi a proto vždy postupujeme dle předem domluveného a odsouhlaseného harmonogramu.

Přizpůsobení systému

Víme, že požadavky našich zákazníků jsou různorodé.
Proto je tým našich vývojářů a konzultantů připraven přizpůsobit Vám systém na míru tak, aby práce v něm byla pro Vaši firmu přínosem a plně vyhovovala Vašim potřebám.