Služby

Životní cyklusSvým zákazníkům se snažíme nabízet co nejkvalitnější služby. Víme, že životní cyklus informačního systému nekonční jeho nasazením a proto i po této fázi Vám máme co nabídnout. Poskytování rychlých a kvalitních služeb je totiž dle našeho názoru jedna z nejdůležitějších podmínek fungování programů i výpočetní techniky u každého uživatele.

 Analýza nasazení systému

Základním a nezbytným krokem je analýza nasazení systému. Dává Vám jistotu, že zvolené řešení bude pro Vás optimální jak z hlediska funkčnosti, tak i vynaložených nákladů spojených s implementací. Navíc pomáhá předejít následným komplikacím.

 Přezkoumání technických prostředků

Hardware je pro software stejně důležitý, jako voda pro člověka. Pokud chcete mít jistotu, že běh Vašeho systému nebude degradován výkonem hardwaru, či špatnou síťovou infrastrukturou, konzultujte tuto problematiku s našimi odborníky.

 Instalace systému

Ze zkušeností víme, že většina problémů s instalací našeho systému je způsobena špatným postupem. Náklady spojené s odstraňováním následných problémů tak mnohdy mohou několikrát překročit náklady ušetřené v počátku. Naši konzultanti jsou připraveni provést instalaci systému ať už osobně či vzdáleně.

 Školení

Správné využívání všech funkcí systému Vám ušetří spoustu času. Nesnažte se proto přijít na Vše sami, ale nechte sebe i své zaměstnance proškolit odborníky.

 Úpravy tiskových sestav

Pomůžeme Vám s úpravou formulářů tiskových sestav, které distribuujeme. Pokud to bude nutné upravíme i podkladová data sestavy tak, aby výstup byl přesně podle Vašich představ.

 Import dat do systému

Chcete-li si ušetřit práci při vkládání dat do systému z jiných datových zdrojů, využijte možnosti importu dat.

 Vzdálená podpora

Abychom urychlili pomoc při řešení Vašich problémů či požadavků na úpravu systému, používáme vzdálenou podporu systému, která umožní reagovat na Vaše požadavky téměř okamžitě, navíc bez nákladů na dopravu, apod.

 Individuální řešení

Náš systém je připraven na individuální změny, které Vaše podnikání potřebuje.